Західноукраїнський ресурсний центр
Розвиток через інновації

Навчання дорослих

Понад сто років тому у Львові вперше відбулися „курси вищої освіти” для дорослих у форматі народного університету. Тоді, у 1913 році ініціатором і організатором заходу виступила Просвіта, яка, своєю чергою, брала за зразок данські народні університети.

Незважаючи на свій досвід викладання в гімназіях чи роботи в організаціях запрошені лектори мали перед собою поважний методичний виклик – як цікаво донести до дорослих людей з різним життєвим досвідом основи базових знань про світ і суспільство. При цьому потрібно було поєднати теорію і практику, замотивувати учасників до подальшого самостійного навчання, критичного сприйняття дійсності, формування усвідомленої громадянської позиції.

Понад 30  учасників працювали тоді послуговуючись андрагогічною методикою народного університету, запровадженого свого часу в Данії  Миколаєм  Фредериком Северином Ґрюндтвіґом. Народні університети за задумом мали бути місцями зустрічей, дискусій і пробудження відчуття власної гідності та потреби самовдосконалення. Базувались на ідеї спільного проживання учасників, «живому слові», відповідному поєднанні змісту і форм навчання, чергуванні класичних викладів з навчальними візитами і ознайомленням з практикою.

Зараз ми назвали б такий формат «літньою школою» чи «виїздними курсами». І в епоху глобалізації і постінформаційного суспільства це лише одна з андрагогічних методик, яку використовують для організації процесу навчання дорослих.

Термін «андрагогіка» на позначення  галузі освіти, відмінної від педагогіки вперше   був уведений в науковий обіг 1833 р. німецьким істориком А. Каппом. На території сучасної України вперше цей термін було використано професором Київського університету М.Олесницьким 1885 року. Сьогодні значення андрагогіки окреслюють як одну з назв галузі педагогічної науки, що охоплює теоретичні і практичні проблеми освіти, навчання і виховання дорослих.

Західноукраїнський ресурсний центр протягом останнього десятиліття намагається популяризувати ідею навчання впродовж всього життя. В 2003 – 2005 роках ми проводили тренерські майстерні для практиків, які працюють з дорослими аудиторіями. 2008 року було здійснено проект мандрівної народної школи, в рамках якої в десяти сільських громадах Західної України на базі визначених заздалегідь навчальних потреб понад п`ятсот дорослих учасників проходили навчання на актуальні для них теми. Цей проект було реалізовано спільно з партнерами, Кашубським народним університетом з Польщі і Народним університетом Святої Марії зі Швеції.

У 2010 – 2011 роках  були проведені  представницький Форум навчання дорослих у Львові з учасниками з семи країн Європи і Азії, Дні навчання дорослих, відкриті для всіх львів`ян і гостей міста з заходами на площі Ринок,  у бібліотеках і парках міста. Крім  того ЗУРЦ проводив курси навчання з андрагогіки для представників громадських організацій і освітніх закладів. Новий імпульс у цій діяльності було отримано з початком роботи  в Україні  представництва Міжнародного інституту Німецької асоціації народних університетів dvv international. Зазначені вище події власне і були проведені ЗУРЦом за підтримки цієї інституції.

Наша організація була серед розробників Стратегії розвитку навчання дорослих Яворівського району Львівської області, яка як програмний документ вперше в Україні була прийнята районною радою.

Навчання дорослих залишається одним зі стратегіних напрямків ЗУРЦ і, відповідно, освітній компонент є складовою частиною кожного проекту, що реалізовується нашою організацією.