ПРО РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР
Avatar img 5646
послуги, які надає ресурсний центр

З 2013 р. у м. Львові за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» розпочав свою роботу Львівський регіональний ресурсний центр для органів самоорганізації населення, який діє на базі Фонду розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр».  Центр діє з метою підтримки вже існуючих та створення нових органів самоорганізації населення (ОСН) у Львівській області.

 Ресурсний центр надає наступні послуги БЕЗКОШТОВНО:

сприяння ініціативним групам у створенні нових ОСН, допомога у реєстрації, надання зразків документів, юридичний супровід процесу реєстрації;
надання первинної правової допомоги діючим ОСН  з широкого кола питань, у тому числі при вирішенні спорів, які виникають у відносинах з органами влади та іншими установами;
надання методичних консультацій та супроводу діяльності органів самоорганізації населення з питань налагодження поточної діяльності, документообігу, організації ведення бухгалтерського обліку та ін.;
навчання персоналу та членів ОСН з питань, пов’язаних з діяльністю ОСН (управління, залучення фінансів, написання проектних пропозицій, використання механізмів громадської участі, стратегічне планування та інші теми, необхідні для зміцнення потенціалу ОСН);
надання інформаційних та консультаційних послуг щодо пошуку фінансування, допомога у написанні проектних заявок;
видання та поширення методичної літератури щодо різноманітних аспектів діяльності ОСН;
участь у навчальних та обмінних поїздках;
залучення до проектів українських та міжнародних благодійних фондів.

Контактна інформація:

Петро Лазарчук

Керівник ресурсного центру

вул. Лисенка 21, м. Львів, 79008

Телефон/факс: (032) 297-66-24, 297-68-13

Електронна пошта:

petro@zurc.org

www.zurc.org

З 2013 р. у м. Львові за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» розпочав свою роботу Львівський регіональний ресурсний центр для органів самоорганізації населення, який діє на базі Фонду розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр».  Центр діє з метою підтримки вже існуючих та створення нових органів самоорганізації населення (ОСН) у Львівській області.

 Ресурсний центр надає наступні послуги БЕЗКОШТОВНО:

сприяння ініціативним групам у створенні нових ОСН, допомога у реєстрації, надання зразків документів, юридичний супровід процесу реєстрації;
надання первинної правової допомоги діючим ОСН  з широкого кола питань, у тому числі при вирішенні спорів, які виникають у відносинах з органами влади та іншими установами;
надання методичних консультацій та супроводу діяльності органів самоорганізації населення з питань налагодження поточної діяльності, документообігу, організації ведення бухгалтерського обліку та ін.;
навчання персоналу та членів ОСН з питань, пов’язаних з діяльністю ОСН (управління, залучення фінансів, написання проектних пропозицій, використання механізмів громадської участі, стратегічне планування та інші теми, необхідні для зміцнення потенціалу ОСН);
надання інформаційних та консультаційних послуг щодо пошуку фінансування, допомога у написанні проектних заявок;
видання та поширення методичної літератури щодо різноманітних аспектів діяльності ОСН;
участь у навчальних та обмінних поїздках;
залучення до проектів українських та міжнародних благодійних фондів.

Контактна інформація:

Петро Лазарчук

Керівник ресурсного центру

вул. Лисенка 21, м. Львів, 79008

Телефон/факс: (032) 297-66-24, 297-68-13

Електронна пошта:

petro@zurc.org

www.zurc.org

Читати повністюПриховати текст
ДЛЯ ДІЮЧИХ ОСН
Avatar lmr
Положення щодо створення та діяльності органів самоорганізації населення
4-та сесія 6-го скликання

 

УХВАЛА № 764

від 29.09.2011

Про Положення щодо створення та діяльності органів самоорганізації населення

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про органи самоорганізації населення“, Статуту територіальної громади м. Львова, затвердженого ухвалою міської ради від 28.03.2002 № 1649 (у редакції ухвали міської ради від 28.01.2010 № 3153), міська рада ухвалила
1. Затвердити:
1.1. Положення про органи самоорганізації населення у м. Львові (додаток 1).
1.2. Положення про порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення у м. Львові (додаток 2).
1.3. Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у м. Львові (додаток 3).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А. Садовий

 


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані у цьому Положенні

Основні терміни, використані у Положенні про органи самоорганізації населення у м. Львові (надалі – Положення), мають таке значення:
органи самоорганізації населення (надалі — ОСН) - представницькі органи мешканців мЛьвова, що створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у м. Львові для вирішення окремих питань місцевого значення;
місцеві жителі (надалі — мешканці) – люди (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці, вимушені переселенці), які постійно проживають у мЛьвові, володіють певною нерухомою власністю, сплачують комунальні податки та збори тощо;
питання місцевого значення - питання, пов’язані з життєдіяльністю людей за місцем проживання та розвитком мЛьвова, які віднесені відповідно до Конституції УкраїниЗаконів України, а також Статуту територіальної громади м. Львова (надалі – Статут) та цього Положення до предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які не входять до виключної компетенції органів державної влади України;
власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані Львівською міською радою відповідному органу самоорганізації населення під час його утворення відповідно до Конституції України, Законів України, а також Статуту;
делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження Львівської міської ради, якими вона додатково може наділяти орган самоорганізації населення. 

Стаття 2. Статус ОСН

1. ОСН є представницькими органами мешканців мЛьвова, що постійно або переважно проживають на його території, які утворюються ними для вирішення окремих питань місцевого значення.
2. ОСН є складовою частиною системи місцевого самоврядування у м. Львові.
3. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації населення належить мешканцям відповідної території.
4. ОСН створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у м. Львові.
5. Всі органи самоорганізації населення у м. Львові, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.
6. ОСН самостійні у своїй діяльності. Вони не мають над собою вищестоящих органів та організацій.
7. З метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, координації діяльності цих органів та надання їм організаційної і методичної допомоги мешканці – члени територіальної громади м. Львова на добровільній основі можуть утворювати Львівську міську, районні у м. Львові, мікрорайонні, вуличні тощо асоціації, союзи та інші об’єднання органів самоорганізації населення.
8. Місцеві жителі мають право створювати й інші органи самоорганізації.
9. ОСН сприяють створенню умов для реалізації кожним мешканцем – членом територіальної громади м. Львова його невід’ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою м. Львова, її органами, об’єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями. 
10. У своїй діяльності ОСН керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, міських референдумів, Статутом, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, а також положеннями про відповідні органи самоорганізації населення, рішеннями загальних зборів мешканців за місцем проживання, які їх обрали.
11. ОСН створюються та діють у межах Конституції України, Законів України та Статуту, їх діяльність не може суперечити інтересам територіальної громади м. Львова.

Стаття 3. Завдання ОСН

Основними завданнями органу самоорганізації населення є:
1. Створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції України і Законів України.
2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців через сприяння у наданні їм відповідних послуг.
3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Стаття 4. Статус ОСН як юридичної особи

1. Орган самоорганізації населення наділяється правами юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, основні та оборотні засоби, гербову печатку, бланки зі своїм найменуванням.

Стаття 5. Принципи організації та діяльності ОСН

Організація та діяльність органу самоорганізації населення грунтуються на принципах:
1. Законності.
2. Пріоритету інтересів мешканців будинку, кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району у м. Львові.
3. Врахування інтересів територіальної громади м. Львова.
4. Гласності та врахування громадської думки.
5. Захисту прав, свобод та законних інтересів мешканців відповідного будинку, кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району у м. Львові.
6. Безпосередньої участі населення у розробці, прийнятті і реалізації рішень щодо облаштування відповідної території.
7. Добровільності стосовно взяття на себе власних повноважень щодо вирішення питань місцевого значення.
8. Добровільності взяття на себе делегованих міською радою повноважень.
9. Правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності у вирішенні питань у межах своїх повноважень.
10. Колегіальності.
11. Виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед мешканцями, які обрали орган самоорганізації населення.
12. Підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед міською радою.
13. Взаємодії з органами місцевого самоврядування, колективами підприємств та організацій, громадськими організаціями та політичними партіями.

Стаття 6. Право мешканців обирати та бути обраними до ОСН

1. Обирати та бути обраними до ОСН у порядку, визначеному Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та цим Положенням, можуть мешканці, які постійно або переважно проживають на відповідній території.
2. Забороняються будь-які обмеження права мешканців, які проживають на відповідній території, на участь у діяльності відповідного органу самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 7. Територія, у межах якої діє ОСН

1. ОСН створюється за територіальною ознакою.
2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території м.Львова, району у місті, територія мікрорайону, кварталу, вулиці, кількох будинків, будинку, у межах якої проживають мешканці, які обрали цей орган.
3. Територія, у межах якої діє ОСН, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:
3.1. Вуличного, квартального комітету — у межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками у місцях індивідуальної забудови.
3.2. Комітету мікрорайону – у межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації у місті.
3.3. Будинкового комітету – у межах будинку (кількох будинків) у державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

Стаття 8. Місце розташування ОСН

1. Кожний орган самоорганізації населення має свою юридичну адресу, яка в обов’язковому порядку вказується у положенні про відповідний орган самоорганізації населення.

Розділ II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯСтаття 9. Порядок ініціювання створення ОСН

1. Для обрання ОСН мешканці відповідної території проводять загальні збори.
2. З ініціативою про створення ОСН до Львівської міської ради можуть звернутися загальні збори мешканців за місцем проживання за умови, якщо у них брало участь (було представлено) не менше половини мешканців відповідної території, які мають право голосу. 
3. На загальних зборах мешканців за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси мешканців — учасників зборів у міській раді.
4. Для скликання та проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання з приводу створення ОСН та обрання ОСН не потребується спеціального дозволу Львівської міської ради.
5. Рішення зборів приймається більшістю голосів їх учасників.
6. Ініціативна група подає до міської ради заяву про створення ОСН, протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного ОСН, а також список учасників загальних зборів мешканців за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника цих зборів.

Стаття 10. Порядок надання дозволу на створення ОСН

1. Дозвіл на створення ОСН надає Львівська міська рада.
2. Питання про створення ОСНподане на розгляд міської ради, розглядається на найближчому пленарному засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів мешканців за місцем проживання.
3. Рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН доводиться до відома мешканців у порядку, встановленому Законами України, Статутом, а також цим Положенням.
4. Львівська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСН, якщо ініціювання створення ОСН було здійснено з порушенням вимог, встановлених законодавством України та цим Положенням.
5. Рішення міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду у встановленому порядку.

Стаття 11. Порядок обрання ОСН

1. ОСН обирають загальні збори мешканців за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права через таємне голосування мешканців, які на постійно або переважно проживають на відповідній території.
2. Право голосу на виборах мають мешканці, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу мешканці, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад ОСН визначається на загальних зборах жителів за місцем проживання.
3. Організація проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання покладається на виконавчий комітет Львівської міської ради або районні адміністрації у м. Львові.
4. ОСН обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. 
5. Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників загальних зборів мешканців за місцем проживання.
6. Члени ОСН можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів мешканців за місцем проживання, які створили цей орган.
7. Переобрання ОСН, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу ОСН здійснюється на загальних зборах мешканців за місцем проживання у порядку, встановленому Законами України, Статутом, а також цим Положенням.

Стаття 12. Термін повноважень ОСН

1. ОСН обирається терміном на п’ять років, якщо інше не передбачено рішеннями Львівської міської ради чи положенням про відповідний ОСН.

Стаття 13. Положення про ОСН

1. Загальні збори мешканців за місцем проживання на підставі рішення міської ради про створення ОСН відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», інших законів та нормативно-правових актів України, Статуту, цього Положення затверджують Положення про ОСН та реєструють його у Львівський міський раді або її виконавчому органі.
2. ОСН звільняються від плати за реєстрацію їх положень.
3. Зміни або доповнення до положення вносяться за рішенням загальних зборів за місцем проживання з наступною їх реєстрацією у встановленому порядку.
4. Контроль за додержанням ОСН Положення про нього покладається на Львівську міську раду, її виконавчі органи, які здійснили реєстрацію ОСН.

Стаття 14. Легалізація органу самоорганізації населення

1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється через його реєстрацію або повідомлення про заснування.
2. Реєстрацію ОСН здійснює управління державної реєстрації.
3. Для реєстрації ОСН уповноважені загальними зборами мешканців за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
4. До заяви про реєстрацію ОСН додаються:
4.1. Копія рішення Львівської міської ради про надання дозволу на створення ОСН.
4.2. Протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання з рішеннями про обрання членів ОСН та його персональний склад, про обрання членів ревізійної комісії ОСН, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації ОСН.
4.3. Положення, затверджене загальними зборами мешканців за місцем проживання, у двох примірниках,
4.4. Персональний склад членів ОСН та ревізійної комісії цього органу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, місця проживання.
5. Заяву про реєстрацію ОСН розглядає реєструючий орган у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, а також цього Положення.
6. Орган, який здійснює реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться у поданих на реєстрацію документах.
7. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації.
8. Підставою для відмови у реєстрації є обрання ОСН з порушенням вимог Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування, в Україні», «Про органи самоорганізації населення», інших законів та нормативно-правових актів України, Статуту, а також цього Положення.
9. Про результати розгляду заяви орган, який здійснює реєстрацію, у 15-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації повідомляє уповноважених загальними зборами мешканців за місцем проживання їх представників.
10. Рішення про відмову у реєстрації ОСН може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку до суду.
11. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу подаються:
11.1. Заява, яку підписав керівникм ОСН.
11.2. Протокол загальних зборів жителів за місцем проживання про затвердження змін до положення, текст змін.
12. ОСН можуть легалізувати своє заснування через письмове повідомлення виконавчого органу Львівської міської ради.

З повним текстом положення Ви можете ознайомитися за адресою:

http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/038D1A2E585C9C7BC2257922002AB881?OpenDocument

Читати повністюПриховати текст
Avatar osn
Методичні рекомендації щодо порядку створення та легалізації ОСН

Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актів.

Методичні рекомендації визначають порядок створення органів самоорганізації населення, вимоги та умови, які визначені законодавством як необхідні для легалізації органів самоорганізації населення.

Читати повністюПриховати текст
Avatar photo
Протокол ЗАСІДАННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

протокол засідання ОСН про ініціювання дострокового звільнення з посади голови органу самоорганізації населення, а також про ініціювання процесу скликання позачергової конференції жителів, що проживають у с. ___.

 

Протокол ЗАСІДАННЯ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

  «———»

с. ____                                                                                        «—»  —— — 20___ року

Всього:  —     особи Присутні члени органу самоорганізації населення:

Прізвище, імя, по батькові
 
 
 
 

Засідання ОСН є правомочним, оскільки в його роботі бере участь не менше половини членів ОСН.   ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про ініціювання дострокового звільнення з посади голови  органу самоорганізації населення «_________».
  2. Про ініціювання процесу скликання позачергової конференції жителів, що проживають у селі______________. Про питання  формування ініціативної групи та збору підписів.

 

СЛУХАЛИ: ————— про ініціювання дострокового звільнення з посади голови органу самоорганізації населення «___________».

ВИСТУПИЛИ:  —————, яка поінформувала про протребу  ініціювання дострокового звільнення з посади голови  __________ органу самоорганізації населення «_________», не належного виконання обов’язків  голови органу самоорганізації населення. Також поінформовано, що відповідно до Положення про орган самоорганізації населення не менш як одна третина складу органу самоорганізації населення може ініціювати дострокове звільнення з посади голови органу самоорганізації населення перед конференцією жителів, які проживають на відповідній території. Запропонувала ініціювати дострокове звільнення голови «____________» органу самоорганізації населення «____________».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» «Проти» «Утримались»
     

      РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. УХВАЛИЛИ: ініціювати дострокове звільнення голови __________ органу самоорганізації населення «_________». СЛУХАЛИ: —————— про ініціювання процесу скликання позачергової конференції жителів, що проживають у селі____________, формування ініціативної групи та збору підписів щодо скликання позачергової конференції жителів села.

ВИСТУПИЛИ: _____________, яка поінформувала про процедуру скликання позачергової конференції жителів села відповідно до Положення про орган самоорганізації населення, потребу збору підписів не менш як десять відсотків жителів, які постійно проживають на території села. Запропонувала ініціювати процес скликання конференції жителів, розпочати збір підписів, для чого сформувати ініціативну групу з членів органу самоорганізації населення  в складі наступних осіб:__________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За» «Проти» «Утримались»
     

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

УХВАЛИЛИ: ініціювати процес скликання позачергової конференції жителів, що проживають у селі ____________, сформувати ініціативну групу з членів органу самоорганізації населення в складі наступних осіб___________, ініціювати та провести збір підписів щодо скликання позачергової конференції жителів села.

 Заступник голови органу самоорганізації населення  _/________________/_  ——————  Секретар органу самоорганізації населення  _/________________/_  ———————

Читати повністюПриховати текст
ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Avatar lmr
Положення щодо створення та діяльності органів самоорганізації населення
4-та сесія 6-го скликання

 

УХВАЛА № 764

від 29.09.2011

Про Положення щодо створення та діяльності органів самоорганізації населення

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про органи самоорганізації населення“, Статуту територіальної громади м. Львова, затвердженого ухвалою міської ради від 28.03.2002 № 1649 (у редакції ухвали міської ради від 28.01.2010 № 3153), міська рада ухвалила
1. Затвердити:
1.1. Положення про органи самоорганізації населення у м. Львові (додаток 1).
1.2. Положення про порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення у м. Львові (додаток 2).
1.3. Положення про порядок легалізації органів самоорганізації населення у м. Львові (додаток 3).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А. Садовий

 


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані у цьому Положенні

Основні терміни, використані у Положенні про органи самоорганізації населення у м. Львові (надалі – Положення), мають таке значення:
органи самоорганізації населення (надалі — ОСН) - представницькі органи мешканців мЛьвова, що створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у м. Львові для вирішення окремих питань місцевого значення;
місцеві жителі (надалі — мешканці) – люди (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці, вимушені переселенці), які постійно проживають у мЛьвові, володіють певною нерухомою власністю, сплачують комунальні податки та збори тощо;
питання місцевого значення - питання, пов’язані з життєдіяльністю людей за місцем проживання та розвитком мЛьвова, які віднесені відповідно до Конституції УкраїниЗаконів України, а також Статуту територіальної громади м. Львова (надалі – Статут) та цього Положення до предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які не входять до виключної компетенції органів державної влади України;
власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані Львівською міською радою відповідному органу самоорганізації населення під час його утворення відповідно до Конституції України, Законів України, а також Статуту;
делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження Львівської міської ради, якими вона додатково може наділяти орган самоорганізації населення. 

Стаття 2. Статус ОСН

1. ОСН є представницькими органами мешканців мЛьвова, що постійно або переважно проживають на його території, які утворюються ними для вирішення окремих питань місцевого значення.
2. ОСН є складовою частиною системи місцевого самоврядування у м. Львові.
3. Ініціатива в утворенні органів самоорганізації населення належить мешканцям відповідної території.
4. ОСН створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у м. Львові.
5. Всі органи самоорганізації населення у м. Львові, незалежно від розмірів території, на якій вони утворені та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.
6. ОСН самостійні у своїй діяльності. Вони не мають над собою вищестоящих органів та організацій.
7. З метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, координації діяльності цих органів та надання їм організаційної і методичної допомоги мешканці – члени територіальної громади м. Львова на добровільній основі можуть утворювати Львівську міську, районні у м. Львові, мікрорайонні, вуличні тощо асоціації, союзи та інші об’єднання органів самоорганізації населення.
8. Місцеві жителі мають право створювати й інші органи самоорганізації.
9. ОСН сприяють створенню умов для реалізації кожним мешканцем – членом територіальної громади м. Львова його невід’ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою м. Львова, її органами, об’єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями. 
10. У своїй діяльності ОСН керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», іншими Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, міських референдумів, Статутом, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, а також положеннями про відповідні органи самоорганізації населення, рішеннями загальних зборів мешканців за місцем проживання, які їх обрали.
11. ОСН створюються та діють у межах Конституції України, Законів України та Статуту, їх діяльність не може суперечити інтересам територіальної громади м. Львова.

Стаття 3. Завдання ОСН

Основними завданнями органу самоорганізації населення є:
1. Створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції України і Законів України.
2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців через сприяння у наданні їм відповідних послуг.
3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Стаття 4. Статус ОСН як юридичної особи

1. Орган самоорганізації населення наділяється правами юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, основні та оборотні засоби, гербову печатку, бланки зі своїм найменуванням.

Стаття 5. Принципи організації та діяльності ОСН

Організація та діяльність органу самоорганізації населення грунтуються на принципах:
1. Законності.
2. Пріоритету інтересів мешканців будинку, кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району у м. Львові.
3. Врахування інтересів територіальної громади м. Львова.
4. Гласності та врахування громадської думки.
5. Захисту прав, свобод та законних інтересів мешканців відповідного будинку, кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, району у м. Львові.
6. Безпосередньої участі населення у розробці, прийнятті і реалізації рішень щодо облаштування відповідної території.
7. Добровільності стосовно взяття на себе власних повноважень щодо вирішення питань місцевого значення.
8. Добровільності взяття на себе делегованих міською радою повноважень.
9. Правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності у вирішенні питань у межах своїх повноважень.
10. Колегіальності.
11. Виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед мешканцями, які обрали орган самоорганізації населення.
12. Підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед міською радою.
13. Взаємодії з органами місцевого самоврядування, колективами підприємств та організацій, громадськими організаціями та політичними партіями.

Стаття 6. Право мешканців обирати та бути обраними до ОСН

1. Обирати та бути обраними до ОСН у порядку, визначеному Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та цим Положенням, можуть мешканці, які постійно або переважно проживають на відповідній території.
2. Забороняються будь-які обмеження права мешканців, які проживають на відповідній території, на участь у діяльності відповідного органу самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 7. Територія, у межах якої діє ОСН

1. ОСН створюється за територіальною ознакою.
2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території м.Львова, району у місті, територія мікрорайону, кварталу, вулиці, кількох будинків, будинку, у межах якої проживають мешканці, які обрали цей орган.
3. Територія, у межах якої діє ОСН, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:
3.1. Вуличного, квартального комітету — у межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками у місцях індивідуальної забудови.
3.2. Комітету мікрорайону – у межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації у місті.
3.3. Будинкового комітету – у межах будинку (кількох будинків) у державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

Стаття 8. Місце розташування ОСН

1. Кожний орган самоорганізації населення має свою юридичну адресу, яка в обов’язковому порядку вказується у положенні про відповідний орган самоорганізації населення.

Розділ II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯСтаття 9. Порядок ініціювання створення ОСН

1. Для обрання ОСН мешканці відповідної території проводять загальні збори.
2. З ініціативою про створення ОСН до Львівської міської ради можуть звернутися загальні збори мешканців за місцем проживання за умови, якщо у них брало участь (було представлено) не менше половини мешканців відповідної території, які мають право голосу. 
3. На загальних зборах мешканців за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси мешканців — учасників зборів у міській раді.
4. Для скликання та проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання з приводу створення ОСН та обрання ОСН не потребується спеціального дозволу Львівської міської ради.
5. Рішення зборів приймається більшістю голосів їх учасників.
6. Ініціативна група подає до міської ради заяву про створення ОСН, протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного ОСН, а також список учасників загальних зборів мешканців за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника цих зборів.

Стаття 10. Порядок надання дозволу на створення ОСН

1. Дозвіл на створення ОСН надає Львівська міська рада.
2. Питання про створення ОСНподане на розгляд міської ради, розглядається на найближчому пленарному засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів мешканців за місцем проживання.
3. Рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН доводиться до відома мешканців у порядку, встановленому Законами України, Статутом, а також цим Положенням.
4. Львівська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСН, якщо ініціювання створення ОСН було здійснено з порушенням вимог, встановлених законодавством України та цим Положенням.
5. Рішення міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду у встановленому порядку.

Стаття 11. Порядок обрання ОСН

1. ОСН обирають загальні збори мешканців за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права через таємне голосування мешканців, які на постійно або переважно проживають на відповідній території.
2. Право голосу на виборах мають мешканці, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу мешканці, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад ОСН визначається на загальних зборах жителів за місцем проживання.
3. Організація проведення загальних зборів мешканців за місцем проживання покладається на виконавчий комітет Львівської міської ради або районні адміністрації у м. Львові.
4. ОСН обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. 
5. Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників загальних зборів мешканців за місцем проживання.
6. Члени ОСН можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів мешканців за місцем проживання, які створили цей орган.
7. Переобрання ОСН, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу ОСН здійснюється на загальних зборах мешканців за місцем проживання у порядку, встановленому Законами України, Статутом, а також цим Положенням.

Стаття 12. Термін повноважень ОСН

1. ОСН обирається терміном на п’ять років, якщо інше не передбачено рішеннями Львівської міської ради чи положенням про відповідний ОСН.

Стаття 13. Положення про ОСН

1. Загальні збори мешканців за місцем проживання на підставі рішення міської ради про створення ОСН відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», інших законів та нормативно-правових актів України, Статуту, цього Положення затверджують Положення про ОСН та реєструють його у Львівський міський раді або її виконавчому органі.
2. ОСН звільняються від плати за реєстрацію їх положень.
3. Зміни або доповнення до положення вносяться за рішенням загальних зборів за місцем проживання з наступною їх реєстрацією у встановленому порядку.
4. Контроль за додержанням ОСН Положення про нього покладається на Львівську міську раду, її виконавчі органи, які здійснили реєстрацію ОСН.

Стаття 14. Легалізація органу самоорганізації населення

1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється через його реєстрацію або повідомлення про заснування.
2. Реєстрацію ОСН здійснює управління державної реєстрації.
3. Для реєстрації ОСН уповноважені загальними зборами мешканців за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
4. До заяви про реєстрацію ОСН додаються:
4.1. Копія рішення Львівської міської ради про надання дозволу на створення ОСН.
4.2. Протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання з рішеннями про обрання членів ОСН та його персональний склад, про обрання членів ревізійної комісії ОСН, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації ОСН.
4.3. Положення, затверджене загальними зборами мешканців за місцем проживання, у двох примірниках,
4.4. Персональний склад членів ОСН та ревізійної комісії цього органу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, місця проживання.
5. Заяву про реєстрацію ОСН розглядає реєструючий орган у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, а також цього Положення.
6. Орган, який здійснює реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться у поданих на реєстрацію документах.
7. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації.
8. Підставою для відмови у реєстрації є обрання ОСН з порушенням вимог Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування, в Україні», «Про органи самоорганізації населення», інших законів та нормативно-правових актів України, Статуту, а також цього Положення.
9. Про результати розгляду заяви орган, який здійснює реєстрацію, у 15-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації повідомляє уповноважених загальними зборами мешканців за місцем проживання їх представників.
10. Рішення про відмову у реєстрації ОСН може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку до суду.
11. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу подаються:
11.1. Заява, яку підписав керівникм ОСН.
11.2. Протокол загальних зборів жителів за місцем проживання про затвердження змін до положення, текст змін.
12. ОСН можуть легалізувати своє заснування через письмове повідомлення виконавчого органу Львівської міської ради.

З повним текстом положення Ви можете ознайомитися за адресою:

http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/038D1A2E585C9C7BC2257922002AB881?OpenDocument

Читати повністюПриховати текст
Avatar osn
Методичні рекомендації щодо порядку створення та легалізації ОСН

Методичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення  (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актів.

Методичні рекомендації визначають порядок створення органів самоорганізації населення, вимоги та умови, які визначені законодавством як необхідні для легалізації органів самоорганізації населення.

Читати повністюПриховати текст
Avatar img 5610
Повноваження та переваги створення органів самоорганізації населення

ОСНи – це специфічні утворення, що поєднують у собі риси як органу публічної влади, так і громадського об’єднання. Вони відрізняються від органів місцевого самоврядування (ОМС) тим, що, як і громадські організації, створюються за ініціативою громадян. Але вони відрізняються і від громадських організацій тим, що входять у систему місцевого самоврядування як її елемент, на ОСН покладаються певні владні повноваження.

Створення і діяльність органів самоорганізації населення (далі – ОСНів) регулюється Законом України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001.

ОСНи – це специфічні утворення, що поєднують у собі риси як органу публічної влади, так і громадського об’єднання.

Вони відрізняються від органів місцевого самоврядування (ОМС) тим, що, як і громадські організації, створюються за ініціативою громадян. Але вони відрізняються і від громадських організацій тим, що входять у систему місцевого самоврядування як її елемент, на ОСН покладаються певні владні повноваження.

Навіщо ОСНи місцевій владі?

1. Для більш точної діагностики усього, що найбільше хвилює населення.

2. Для залучення додаткових ресурсів при вирішенні соціальних проблем.

3. Для подолання недовіри населення до місцевої влади.

4. Для об’єднання зусиль влади і громади з метою забезпечення соціально-корпоративної відповідальності бізнесу;

5. Для об’єднання зусиль з місцевим самоврядуванням у відстоюванні інтересів перед державною владою і політичною кон’юнктурою.

Навіщо ОСНи громадськості?

1. Допомогти задовольнити суспільний інтерес жителів.

2. Дійти до влади від імені мешканців зі своїми проблемами та потребами і спробувати їх вирішити.

3. Здійснити громадський контроль за діяльністю влади та інших постачальників різноманітних послуг.

4. Допомогти людям самоорганізуватись у вирішенні життєвих проблем за місцем проживання.

5. Спільними зусиллями подолати невігластво, хамство і байдужість на місцях.

Для виконання своїх функцій ОСНи наділяються власними та делегованими повноваженнями

До власних повноважень ОСНу ст. 14 ЗУ «Про органи самоорганізації населення» відносить:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови рай-онної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізич-ної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

ОСН, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку, крім випадків, передбачених Законом України «Про самоорганізацію населення».

Делеговані ОСНу повноваження – повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє ОСН.

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень ОСН з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням (ст. 15 Закону України «Про органи самоорганізації населення»).

Читати повністюПриховати текст
ДОСЯГНЕННЯ
Avatar img 5632
с. Бабичі Радехівського району Львівської області

 Одним з найуспішніших у Львівській області прикладів злагодженої  роботи у громаді є с. Бабичі Радехівського району, що на Львівщині. Село Бабичі знаходиться на 59 км траси національного значення Львів-Радехів-Луцьк, за 13 км до Радехова. У Бабичах мешкає трохи більше 800 людей. На перший погляд звичайне село, яких сотні в Україні, але особливістю його є налагоджена співпраця місцевої влади й самих жителів задля досягнення спільних завдань. Зараз у с. Бабичі успішно працює ОСН та створено кооператив для потреб громади.

Починалося все з того, що влітку 2010 року Західноукраїнським ресурсним центром було організовано конкурс для сіл без сільради у рамках проекту «Органи самоорганізації населення як органи місцевого самоврядування» за фінансової підтримки Національного фонду в підтримку демократії. Громада с. Бабичі взяла участь в цьому конкурсі. Серед 11 сіл- конкурсантів переможцями стали с. Бабичі Радехівського району, с. Бусовиська Старосамбірського району та с. Рогізно.

Створення ОСН села Бабичі стало вагомим кроком, адже сільська рада с.Вузлове, у підпорядкуванні якої знаходиться і с.Бабичі, налічує 5 сіл і  самому сільському голові не просто всюди встигати і детально цікавитися проблемами кожної громади, побачити й проаналізувати потреби у фінансуванні та інше.

Сільський голова, Анатолій Близнюк, зазначає, що спершу в громаді ставлення до створення органу самоорганізації населення було різне, виникала  недовіра, мовляв, «що то?», «для кого?», думали, що то для окремих осіб. Можливо проблема була просто у недостатній поінформованості щодо ОСН, припускає А.Близнюк,  адже треба більше людей збирати та інформувати.  Лише після того, як було здійснено перші кроки й ОСН запрацював, думка громади почала змінюватися на краще.

Голова ОСН «Бабичі», Михайло Окіс, радіє, що до сьогодні вже вдалось  реалізувати багато з запланованого, зокрема проект для дитячого садочку, відкрито дитячий майданчик та проведено освітлення на частині вулиць села.

Сьогодні вже видно, що завдяки ОСН вдалось зробити чимало для громади. Створення ОСН, на думку й самих мешканців села Бабичі, має позитивний результат. Вони переконані, що треба створювати подібні органи самоорганізації населення, адже не варто чекати, поки хтось прийде і всі проблеми раптом зникнуть. Треба самим об’єднуватися, працювати і досягати цілей, впевнені жителі с.Бабичі.  ОСН вдалося залучити додаткові ресурси Фонду Чарльза Стюарта Мотта і Швейцарської агенції розвитку та співробітництва та створити кооператив, який займається виготовленням лляної та соняшникової олії і калібруванням зерна, переробкою зернових культур, зокрема, гречки, проса, кукурудзи. Завдяки роботі кооперативу у селі створюються нові робочі місця та й самі мешканці села мають можливість користуватися продуктами власного кооперативного виробництва. Важливим фактором в проекті виступає саме співпраця між органом самоорганізації населення «Бабичі» та Вузлівської сільської ради. ОСН «Бабичі» власне створив кооператив по переробці зернових культур «Воля-Холоївська», а Вузлівська сільська рада безкоштовно передала приміщення для  його діяльності.

Читати повністюПриховати текст