ІНСТРУМЕНТИ
Avatar 1 pidhodu
Збір базових даних громади

Після обробки Базових даних експерти збираються з метою виставлення додаткових оцінок та для корекції попередніх показників, отриманих з анкети.  Наприкінці відбору відбувається експертна зустріч робочої групи проекту з метою визначення фіналістів другого етапу (планова кількість партнерів + 20% запасу згідно умов конкурсу)

Під час Ознайомчих візитів проводиться зустріч із керівництвом ініціативної групи. Протягом розмови група, модерована зовнішнім експертом, спільно визначає відповіді на наступні питання:

 ¨      Чи існують доступні дані щодо вразливих груп або інших груп первинних бенефіціарів (вказаних у анкеті для відбору громади до участі у проекті) з поділом за статевою ознакою? Скільки чоловіків, жінок у кожній з вразливих груп у селі (громаді)? На коли можна чекати даних і у якій формі?

¨      Який стан основних об’єктів культурної та дозвільної сфери (клуб, дитячий майданчик, будинок культури, побут комбінат та інше подібне)?

¨      Чи є згадки про релігійний конфлікт у даній громаді? Якщо експерт ширше  з’ясовує щодо його природи та теперішнього стану.

¨      По кожному з тих проектів, які виконуються у громаді, експерт дізнається: хто лідер проекту, чи існує ініціативна група, її основний склад; чи місцева влада надає (надавала) підтримку проектові протягом попереднього року, яку саме та приблизно у яких обсягах; скільки членів громади скористалося послугами проекту.

¨      Якщо є можливість, проводиться окрема зустріч із представником (директором) школи чи з особою від школи, в ході якої експерт шукає відповідь на питання, чи впроваджуються у школі програми соціального спрямування і які.

 В результаті ознайомчого візиту та після Збору базових даних експерт заповнює табличку із оцінкою ключових факторів співпраці, а саме:

 ¨      Адекватність керівництва сільської ради, місцевого будинку культури, школи.

¨      Відсутність конфліктів основних зацікавлених сторін села та району.

¨      Реальність ситуації, коли невеликими ресурсами можна суттєво покращити ситуацію щодо добробуту та соціальної цілісності у громаді.

¨      Наявність підприємницького мислення, планів та навичок у населення громади

¨      Ступінь сформованості та ефективності місцевої ініціативної групи

¨      Глибина напрацьованого контакту виконавців проекту із ініціативною групою, потенційна ефективність співпраці

¨      Активність — пасивність населення: від мінімальної оцінки – „враження пасивного населення, не згуртованої громади, очікувального підходу” до максимальної офінки – „справляє враження дружньої, активної громади із широким залученням та прагненням нового”

¨      Наявність невикористаних активів на балансі сільради, придатних для власного внеску громади  за проектами місцевого розвитку. Перед тим варто пояснити сільському голові, для чого саме ця інформація потрібна проектові і чи він може коротко розповісти про невикористані активи, що можуть бути задіяні до малих проектів.

¨      Принаймні 20% бюджету малого проекту може бути надано районною владою чи з місцевих джерел для співфінансування проектів у громаді.

¨      Наявність та ступінь криміногенної ситуації у громаді, що перешкоджає проектам з розвитку, а саме: наявність випадків крадіжок цінностей мешканцями громади одне у одного, нелегального обороту наркотичних речовин; особлива увага, якщо понад 30 % населення, що мають досвід перебування у місцях позбавлення волі.

¨      Якщо у села вигідне розташування щодо торгівельних шляхів, чи це може впливати на партнерство з позитивної сторони і яким чином?

¨      Якщо у села колоритне історичне минуле, чи це може впливати на партнерство з позитивної сторони і яким чином?

¨      Суттєві обставини, які можуть кардинально вплинути на перебіг проекту (поганий досвід співпраці у минулому, невиконання зобов’язань, дуже суттєві негативні рекомендації та інше)

Читати повністюПриховати текст
Avatar 1 pidhodu
Ознайомчі візити

Методика дослідження та відбору громад для участі у проекті з місцевого розвитку є багатоетапним процесом, у середині якого здійснюються Ознайомчі візити у місцеві громади.

Методика дослідження та відбору громад для участі у проекті з місцевого розвитку є багатоетапним процесом, у середині якого здійснюються Ознайомчі візити у місцеві громади. Перед цим, експертна група та керівник проекту здійснюють наступні етапі відбору.

¨      Проведення презентаційних зустрічей у ОДА відповідних областей, презентування проекту, отримання підтримки від ОДА.

¨      Розсилка оголошень про конкурс та аплікаційних форм до районних рад усіх районів цільових областей та у сільські, селищні ради населених пунктів.

¨      Аналіз отриманих анкет та листів підтримки від райрад, на їх основі попередня оцінка більшості показників таблиці. Отримання інформації з довідників та з Інтернет відносно статистичних даних аплікантів.

¨      Повідомлення партнерів про отримані анкети та результати їх аналізу. Визначення широкого кола районів-претендентів.

¨      Отримання відгуків про аплікантів від проектів, програм. Визначення контактних осіб та проведення переговорів про контакт із громадами.

¨      Експертна зустріч щодо наявного кола претендентів та його поетапного звуження. Визначення показників звуження першого етапу.

¨      Розробка маршрутів та перший ознайомчий візит до громад.

¨      Проведення зустрічей у районних радах вужчого кола претендентів, отримання рекомендацій відносно бажаних районів від них, а також усне засвідчення підтримки.

¨      Під час ознайомчого візиту,  який є наступним етапом відбору громади та її оцінки, експерт пересвідчується у правдивості поданої інформації у анкетах, з’ясовує додаткові питань (список нижче). Форми роботи: зустрічі з членами ініціативної групи, із сільським головою, із директором школи, із представниками ініціативної групи. Огляд села (громади), фотографування, спостереження, збір базових даних.

Читати повністюПриховати текст
Avatar 1 pidhodu
Дослідження шляхом участі (ДШУ)

ЗУРЦ використовує спрощену методологію участі швидкої оцінки , розробленої канадськими експертами проектів з розвитку громад. З часом  ми скорегували його до наших потреб і місцевих умов. Дослідження ініціюється зовнішнім експертом , але виконується ініціативною групою у громаді на чолі з навченим лідером – місцевим координатором, який працює для ЗУРЦ  як консультант або є незалежним лідером громади.

Дослідження проходить у декілька етапів з метою вивчення ситуації у громаді і в той самий час , воно виступає як інструмент для об’єднання спільноти навколо врегулювання пріоритетних питань. Перший етап- просте опитування з метою визначення потреб і з’ясування ставлення, що охоплює близько 50 респондентів. З них найбільш активні учасники будуть включені в 3 робочі групи (за віком: молодша 0-25 років , середня 26-55 років  і старша: 55 + років). На другому етапі ці групи збираються, кожна декілька разів, для обговорення свого минулого, сьогодення і майбутного, для створення карт громади і діаграм, і розробки пріоритетних напрямків для можливої ​​фінансової підтримки. Ці інструменти дозволяють сформувати спільне бачення ситуації в громаді. Потім , на 3-й стадії, збирається вже вужче коло лідерів громадської думки  та ключових респондентів, щоб обговорити і підтвердити чи спростувати результати більш широких засідань і опитування. Місцевий координатор пише звіт, а зовнішній експерт допомагає в роз’ясненні питань, що представляють інтерес.

Читати повністюПриховати текст