Інструменти та підходи

З 2002р. для відбору учасників проектів та програм ЗУРЦ застосовує конкурсний підхід. Такий підхід дозволяє відібрати відповідальні, вмотивовані ініціативні групи чи окремі особистості, які хочуть «щось робити» та спрямовані на результат.  Крім цього, конкурсний підхід дозволяє забезпечити прозорість відбору учасників проекту та уникнути багатьох проблем, ще до початку реалізації проекту чи програми.

З 2002р. для відбору учасників проектів та програм ЗУРЦ застосовує конкурсний підхід. Такий підхід дозволяє відібрати відповідальні, вмотивовані ініціативні групи чи окремі особистості, які хочуть «щось робити» та спрямовані на результат.  Крім цього, конкурсний підхід дозволяє забезпечити прозорість відбору учасників проекту та уникнути багатьох проблем, ще до початку реалізації проекту чи програми.

Переважно конкурс складається трьох етапів. 1 етап – оголошення відкритого конкурсу через різні доступні канали (пошта, інтернет, адресні розсилки); 2 етап – отримання заявок від кандидатів, їх розгляд та визначення першого кола претендентів. 3 етап – здійснення польових візитів на місця, зустрічі з ініціативними групами та ухвалення остаточного рішення. Зазвичай ми практикуємо залишати в резерві 2-3 заявки, які можуть зайняти місце тих, які з тих чи інших причин не змогли виконати взяті на себе зобов’язання.

Міжсекторна співпраця

Передбачає залучення співфінансування з різних джерел на виконання діяльності. Місцеві громади та органи місцевого самоврядування роблять свій внесок (матеріальний, фінансовий, фізичний і ін.) у реалізацію спільної діяльності разом з ЗУРЦ.

Інструменти

Дослідження шляхом участі (ДШУ)

ЗУРЦ використовує спрощену методологію участі швидкої оцінки , розробленої канадськими експертами проектів з розвитку громад. З часом  ми скорегували його до наших потреб і місцевих умов. Дослідження ініціюється зовнішнім експертом , але виконується ініціативною групою у громаді на чолі з навченим лідером – місцевим координатором, який працює для ЗУРЦ як консультант або є незалежним лідером громади.  Дослідження проходить у декілька етапів з метою вивчення ситуації у громаді і в той самий час , воно виступає як інструмент для об’єднання спільноти навколо врегулювання пріоритетних питань. Перший етап- просте опитування з метою визначення потреб і з’ясування ставлення, що охоплює близько 50 респондентів. З них найбільш активні учасники будуть включені в 3 робочі групи (за віком: молодша 0-25 років , середня 26-55 років  і старша: 55 + років). На другому етапі ці групи збираються, кожна декілька разів, для обговорення свого минулого, сьогодення і майбутного, для створення карт громади і діаграм, і розробки пріоритетних напрямків для можливої ​​фінансової підтримки. Ці інструменти дозволяють сформувати спільне бачення ситуації в громаді. Потім , на 3-й стадії, збирається вже вужче коло лідерів громадської думки  та ключових респондентів, щоб обговорити і підтвердити чи спростувати результати більш широких засідань  і опитування. Місцевий координатор пише звіт, а зовнішній експерт допомагає в роз’ясненні питань, що представляють інтерес.

Ознайомчі візити та збір базових даних

Методика дослідження та відбору громад для участі у проекті з місцевого розвитку є багатоетапним процесом, у середині якого здійснюються Ознайомчі візити у місцеві громади.

Методика дослідження та відбору громад для участі у проекті з місцевого розвитку є багатоетапним процесом, у середині якого здійснюються Ознайомчі візити у місцеві громади. Перед цим, експертна група та керівник проекту здійснюють наступні етапі відбору.

¨      Проведення презентаційних зустрічей у ОДА відповідних областей, презентування проекту, отримання підтримки від ОДА.

¨      Розсилка оголошень про конкурс та аплікаційних форм до районних рад усіх районів цільових областей та у сільські, селищні ради населених пунктів.

¨      Аналіз отриманих анкет та листів підтримки від райрад, на їх основі попередня оцінка більшості показників таблиці. Отримання інформації з довідників та з Інтернет відносно статистичних даних аплікантів.

¨      Повідомлення партнерів про отримані анкети та результати їх аналізу. Визначення широкого кола районів-претендентів.

¨      Отримання відгуків про аплікантів від проектів, програм. Визначення контактних осіб та проведення переговорів про контакт із громадами.

¨      Експертна зустріч щодо наявного кола претендентів та його поетапного звуження. Визначення показників звуження першого етапу.

¨      Розробка маршрутів та перший ознайомчий візит до громад.

¨      Проведення зустрічей у районних радах вужчого кола претендентів, отримання рекомендацій відносно бажаних районів від них, а також усне засвідчення підтримки.

¨      Під час ознайомчого візиту,  який є наступним етапом відбору громади та її оцінки, експерт пересвідчується у правдивості поданої інформації у анкетах, з’ясовує додаткові питань (список нижче). Форми роботи: зустрічі з членами ініціативної групи, із сільським головою, із директором школи, із представниками ініціативної групи. Огляд села (громади), фотографування, спостереження, збір базових даних.

Під час Ознайомчих візитів проводиться зустріч із керівництвом ініціативної групи. Протягом розмови група, модерована зовнішнім експертом, спільно визначає відповіді на наступні питання:

 ¨      Чи існують доступні дані щодо вразливих груп або інших груп первинних бенефіціарів (вказаних у анкеті для відбору громади до участі у проекті) з поділом за статевою ознакою? Скільки чоловіків, жінок у кожній з вразливих груп у селі (громаді)? На коли можна чекати даних і у якій формі?

¨      Який стан основних об’єктів культурної та дозвільної сфери (клуб, дитячий майданчик, будинок культури, побут комбінат та інше подібне)?

¨      Чи є згадки про релігійний конфлікт у даній громаді? Якщо експерт ширше  з’ясовує щодо його природи та теперішнього стану.

¨      По кожному з тих проектів, які виконуються у громаді, експерт дізнається: хто лідер проекту, чи існує ініціативна група, її основний склад; чи місцева влада надає (надавала) підтримку проектові протягом попереднього року, яку саме та приблизно у яких обсягах; скільки членів громади скористалося послугами проекту.

¨      Якщо є можливість, проводиться окрема зустріч із представником (директором) школи чи з особою від школи, в ході якої експерт шукає відповідь на питання, чи впроваджуються у школі програми соціального спрямування і які.

 В результаті ознайомчого візиту та після Збору базових даних експерт заповнює табличку із оцінкою ключових факторів співпраці, а саме:

 ¨      Адекватність керівництва сільської ради, місцевого будинку культури, школи.

¨      Відсутність конфліктів основних зацікавлених сторін села та району.

¨      Реальність ситуації, коли невеликими ресурсами можна суттєво покращити ситуацію щодо добробуту та соціальної цілісності у громаді.

¨      Наявність підприємницького мислення, планів та навичок у населення громади

¨      Ступінь сформованості та ефективності місцевої ініціативної групи

¨      Глибина напрацьованого контакту виконавців проекту із ініціативною групою, потенційна ефективність співпраці

¨      Активність — пасивність населення: від мінімальної оцінки – „враження пасивного населення, не згуртованої громади, очікувального підходу” до максимальної офінки – „справляє враження дружньої, активної громади із широким залученням та прагненням нового”

¨      Наявність невикористаних активів на балансі сільради, придатних для власного внеску громади  за проектами місцевого розвитку. Перед тим варто пояснити сільському голові, для чого саме ця інформація потрібна проектові і чи він може коротко розповісти про невикористані активи, що можуть бути задіяні до малих проектів.

¨      Принаймні 20% бюджету малого проекту може бути надано районною владою чи з місцевих джерел для співфінансування проектів у громаді.

¨      Наявність та ступінь криміногенної ситуації у громаді, що перешкоджає проектам з розвитку, а саме: наявність випадків крадіжок цінностей мешканцями громади одне у одного, нелегального обороту наркотичних речовин; особлива увага, якщо понад 30 % населення, що мають досвід перебування у місцях позбавлення волі.

¨      Якщо у села вигідне розташування щодо торгівельних шляхів, чи це може впливати на партнерство з позитивної сторони і яким чином?

¨      Якщо у села колоритне історичне минуле, чи це може впливати на партнерство з позитивної сторони і яким чином?

¨      Суттєві обставини, які можуть кардинально вплинути на перебіг проекту (поганий досвід співпраці у минулому, невиконання зобов’язань, дуже суттєві негативні рекомендації та інше)

Після обробки Базових даних експерти збираються з метою виставлення додаткових оцінок та для корекції попередніх показників, отриманих з анкети.  Наприкінці відбору відбувається експертна зустріч робочої групи проекту з метою визначення фіналістів другого етапу (планова кількість партнерів + 20% запасу згідно умов конкурсу)

Міні-проекти

Цей інструмент ми застосовуємо на початкових стадіях розвитку громади для здобуття досвіду ініціативними групами та мобілізації членів громади до подальших активних дій. Тематику  проектів визначає сама громада, базуючись на місцевих потребах та можливості залучення необхідних ресурсів для реалізації ідеї.  Тут ми розрізняємо два типи міні-проектів:

«Мале диво» 

це міні-проекти, які мають декілька особливостей. За невеликі гроші, короткий час та із залученням громади потрібно реалізувати проект, який би дав швидкий і видимий ефект. Такі проекти сприяють мобілізації громади, збільшують віру у власні сили та зміцнюють довіру до ініціативної групи, яка стимулює процеси розвитку у громаді. Прикладами таких проектів можуть бути: налагодження роботи вуличного освітлення, будівництво дитячих майданчиків, автобусних зупинок, налагодження системи вивозу сміття та інші.

Посівкові гранти

Це міні проекти, невеликі за сумою фінансування, які мають на меті з одного боку, випробувати можливості ініціативної групи чи організації, яка взялася за їх реалізацію, з іншого боку, дати можливість ініціативним групам збагатити досвід у реалізації проектів. Прикладами посівкових гранітів можуть бути схожі до прикладів проектів «Мале диво».

Друковані навчальні та інформаційні  матеріали

ЗУРЦ періодично видає журнал «Громадські ініціативи», навчальні посібники з розвитку громади, стратегічного планування, залучення ресурсів, управління проектами та інші, а також книжки успішних історій з розвитку громад. Поширення   інформаційних   матеріалів  відбувається через партнерську мережу урядових, неурядових організацій, органів місцевого самоврядування та місцевих ініціативних груп.

Забезпечення життєздатності. По завершенні мікропроектів ЗУРЦ протягом певного періоду часу відслідковує успішність організацій, створених в рамках проектів, надає консультаційну та навчальну підтримку. Після проходження навчання та реалізації мікропроектів ініціативні групи здатні самостійно забезпечувати їх життєздатність шляхом залучення ресурсів з інших джерел (державних програм, бізнесу та міжнародних фондів).

Реалізація інфраструктурних та соціальних проектів

Даний тип проектів реалізовується у громадах, які вже пройшли початкові етапи розвитку, набули досвіду в реалізації міні-проектів, ініціативні групи мають вагомий кредит довіри від місцевих мешканців. Інфраструктурні та соціальні проекту є взаємопов’язаними між собою, оскільки наслідком покращення інфраструктури завжди є вирішення певних соціальних проблем. Для прикладу: відкриття додаткової групи  у садочку відкриває можливості для безробітних батьків знайти роботу. У порівнянні з міні-проектами соціальні та інфраструктурні проекти передбачають більші бюджети, високий рівень кваліфікації відповідальних осіб, підтримку громади та місцевої влади.

Створення підприємств на базі громади

Підприємства на базі громади мають декілька характерних рис: власниками підприємства є місцеві мешканці або місцевий орган влади, підприємство наймає на роботу місцевих працівників, дбайливо ставиться до місцевих ресурсів та довкілля, частину прибутків підприємство витрачає на розвиток місцевої громади. Форма господарювання таких підприємств може бути різною: обслуговуючий чи споживчий кооператив, комунальне підприємство, ТзОВ та ін.

Для створення такого підприємства ініціативна група подає до ЗУРЦ бізнес-план, який узгоджується та доопрацьовується з експертами організації до тих пір, поки не будуть мінімізовані можливі ризики та фінансові втрати. Створення таких підприємств можливе у громадах, які вже мають багатий досвід спільної реалізації проектів та спільного вирішення проблем. Однією з основних запорук успіху таких проектів є атмосфера довіри, взаєморозуміння та наявність спільного бачення у членів команди. Такі підприємства дозволяють створити нові робочі місця для місцевих безробітних мешканців, збільшити надходження до місцевих бюджетів, власними силами вирішувати важливі для громади проблеми. Зовні, таке підприємство може нічим не відрізнятися від інших бізнес структур. Основними відмінностями є: структура управління, філософія діяльності та спосіб використання прибутків.

Створення громадських організацій та органів самоорганізації населення

Коли ініціативна група у громаді має бажання працювати офіційно, вона повинна формалізувати свій статус і зареєструвати юридичну особу. Для надання ініціативним групам офіційного статусу у своїй діяльності ми практикуємо допомогу у створенні ГО та ОСН. Це дві різні організації за своєю юридичною формою та організаційною структурою, які створюються та працюють відповідно до різних законів, але можуть виконувати одні і ті ж самі функції, що стосуються розвитку громади.  Основною відмінністю є те, що для створення ГО потрібно дві людини, а для створення ОСН потрібно зібрати збори чи конференцію територіальної громади і отримати дозвіл місцевої влади. У процесі створення організацій ми практикуємо принцип, коли ініціатива створення ОСН чи ГО походить знизу, від самих громадян. В такому випадку організація має шанс бути успішною та показувати позитивні результати своєї роботи.

Мікрокредитування підприємств з економічного розвитку громади:

Надання кредиту є завершальною фазою роботи ПЕРГ з своїми бізнес-клієнтами. При наявності відповідних коштів ЗУРЦ розміщує ці кошти на депозиті українського банку, формує спільний кредитний комітет і банк видає кредити підприємствам під гарантію засобів на депозиті. При наявності застави у позичальника маємо справу з спільною відповідальністю ЗУРЦ та позичальника. За рахунок того, що кошти на депозиті розміщуються під низький процент 3-4%, підприємство має можливість кредитуватись так само під низький процент 7-8%.

Модель «БАСЕЙН» ЕКОНОМІКИ ГРОМАДИ

представляє  собі громаду,  як басейн з двома трубами, через одну з яких вода наливається, а з іншої – витікає.  Басейн ніколи не буває порожній, навіть якщо приплив води мінімальний, оскільки всі громади мають чимало активів, таких як природні ресурси (мальовничі краєвиди, а також вхідні ресурси для промисловості), таланти мешканців, фізичні будівлі та інфраструктуру (каналізаційні мережі, дороги тощо). Такі активи ми називаємо капіталами громади. Мета зміцнення і забезпечення сталості місцевої економіки полягає в утриманні «басейну» в наповненому або навіть переповненому стані, щоб скористатися ефектом множення (кругообіг коштів (води) в громаді (басейні).

Менеджмент за результатами

підхід управління, який передбачає: участь зацікавлених осіб; встановлення реалістичних очікуваних результатів; встановлення кількісних і якісних показників ефективності та дієвості; наявність системи оцінювання ефективності/ дієвості; наявність припущення; визначення ризиків та управління ризиками; врахування помилок (ітеративний процес); звітування про ефективність / дієвість роботи.

Корпорація з економічного розвитку

передбачає створення комерційного підприємства з дольовою участю агенції з розвитку разом з виключно місцевими фізичними та юридичними особами. Після вдалого розвитку бізнес-проекту, місцеві акціонери повинні викупити частку агенції з розвитку. Отримані кошти розвиткові агенція скеровує у нові громади.