Діючі проекти

Діючі проекти

Проект "Нові громади на карті Львівщини"

Фінансування: Фонд Східна Європа

Тривалість проекту: 16 листопада 2015 р. - 16 вересня 2016 р.

Географія проекту: Львівська область

 

Проект "Детектор для кандидата"

Фінансування: Міжнародний Фонд "Відродження"

Партнери проекту: Львівська громадська організація "Комітет виборців України"

Тривалість проекту: вересень - листопад 2015 року

В  рамках проекту здійснено аналіз передвиборчої риторики кандидатів на посаду міського голови та проведено публічні дебати між кандидатами у 8 містах Львівської області: Самбір, Дрогобич, Стрий, Червоноград, Броди, Золочів, Городок, Львів.

 

Проект "Пряма демократія в дії

Фінансування: Чорноморський фонд регіонального співробітницвта (BlackSeaTrust)

Партнери проекту: Львівська громадська організація "Комітет Виборців України"

Георгафія проекту: м.Тернопіль, м. Жмеринка, м. Нікополь, м. Полтава

Тривалість проекту: квітень 2015 р. - квітень 2016 р.

 

Проект «Підтримка інтеграції ВПО та зниження напруги у відносинах між ВПО та приймаючими громадами»

Мета проекту: вирішення проблем ВПО з метою нормалізації їхнього становища та інтеграції, а також просування соціальної стабілізації та зміцнення довіри в Україні

Фінансування проекту:Міністерство закордонних справ Норвегії

Географія проекту: Україна

 

Мета проекту: запровадження кращих практик демократичних процедур у повсякденну роботу органів місцевого самоврядування України.

Тривалість проекту: жовтень 2014 р. — вересень 2016р.

Діяльність в рамках проекту: впродовж реалізації проекту заплановано відібрати 24 органи місцевого самоврядування зі всіх областей України, які демонструють бажання підвищити демократичні стандарти підзвітності та прозорості своєї діяльності. Очікується, що такі зміни відбудуться шляхом запровадження дієвих практичних кроків та закріплення їх у нормативних документах відповідних рад. Одним з прикладів таких змін може бути закріплення у регламентах місцевих рад положень про налагодження онлайн інтернет трансляцій засідань сесій місцевих рад.
Проект також передбачає 4-денне навчання учасників у Всеукраїнській школі демократичних правил та процедур для органів місцевого самоврядування України, викладачами та спікерами будуть провідні українські експерти та практики місцевого самоврядування та демократичних процедур.
У випадку закріплення у регламенті місцевої ради норми про онлайн інтернет трансляцію засідань сесії, обладнання для забезпечення такої трансляції (веб камери, комп’ютерне обладнання, аудіо системи, програмне забезпечення, монтаж обладнання).

До участі у проекті запрошено міські та районні ради України, на адміністративній території яких проживає не більше 100 000 осіб.

Львівський регіональний ресурсний центр для органів cамоорганізації населення

Проект передбачає започаткування роботи та підтримку системної діяльності ресурсного центру для органів самоорганізації населення у Львівській області, що має на меті застосування комплексу заходів та допомоги у підтримці та покращенні роботи органів самоорганізації населення.

Короткострокові результати:

 1. Поширено інформацію про роботу Львівського ресурсного центру серед органів місцевого самоврядування та існуючих органів самоорганізації населення.
 2. На базі сайту ЗУРЦ створено та здійснюється підтримка веб-сторінки Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення.
 3. Здійснено навчання та посилено навички 20 представників органів самоорганізації населення та громад щодо організації поточної діяльності ОСН та ефективності роботи.
 4. Проведено навчання та посилено можливості 20 представників громад, органів самоорганізації населення щодо економічного розвитку громад.
 5. Підготовлено та поширено 500 примірників порадника для органів самоорганізації населення.
 6. Здійснено збір та поширення історій успіху діяльності органів самоорганізації населення в області.
 7. Налагоджено ефективну роботу Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення. Надається юридична, методична, інформаційна та консультативна підтримки діяльності ОСН.

Довгострокові результати:

 1. Посилено спроможність органів самоорганізації населення в ефективній організації власної  діяльності, участі у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Покращився добробут громад, в яких працюють ОСН, що отримали послуги від Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення

Програма «Економічний розвиток  громад»

Тип ініціативи:  Програмна підтримка

Фінансування: з різних джерел

У рамках програмної підтримки, наданої Фондом Ч. Ст. Мотта, ЗУРЦ  запроваджує ефективний інструмент у роботі з громадами, а саме створення модельних соціальних проектів та підприємств на основі успішних ініціативних громад та малих проектів місцевого рівня. При цьому передбачена триступенева підтримка, де з-поміж 8-10 початкових учасників конкурсу переможцями третього етапу стане 1-2 організації. Грантовий супровід у рамках програми „Економічний розвиток громад” включає навчання та консультаційну підтримку місцевих громад та місцевих НДО, підтримку на місцях щодо здійснення невеликих проектів, а також допомогу щодо фінансового звітування. Ми вважаємо, що малі Стартові гранти важливі в якості відправної точки для багатьох сільських громад зі значним потенціалом для розвитку. Для подальших ініціатив передбачена програма Грантів з розвитку, задля фінансування проектів у логічному розвитку малих ініціатив, із застосуванням комплексного підходу, а також принципів кооперації, енергозбереження, екологічного балансу та розвитку людського потенціалу.

Пріоритетами програми грантів є економічний напрямок місцевої кооперації: створення систем кооперативної взаємодії на селі, у яку залучаються члени громади і яка допомагає підвищенню рівня життя кожного члена кооперативу.

Проект «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад». Фаза 2, 2012-2015 рр.

Мета проекту: Попередження торгівлі людьми у пілотних регіонах  шляхом  залучення соціальних працівників, педагогів та лідерів місцевих громад у превенційну роботу, заходи із розвитку громади та створення альтернативних можливостей для молоді.

Основні завдання проекту:

 • Підвищення спроможності сільських громад до вирішення соціальних проблем шляхом залучення місцевих ресурсів. Розробка та виконання проектів з розвитку громад.
 • Підготовка соціальних працівників, педагогів та практичних психологів до ефективної роботи з протидії торгівлі людьми в місцевих громадах та під час роботи із молоддю.

Географія проекту охопила 4 регіони України (Донецька, Львівська, Івано-Франкіська області та Автономна республіка Крим), де експерти ЗУРЦ працювали із 8 сільськими громадами у 4 районах та надавали періодичну підтримку іншим цільовим групам.

Фінансова підтримка проекту: Швейцарська Конфедерація

Головний виконавець: Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні

Партнери з боку уряду: Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Партнери: Фонд розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр»; Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей»

У Фазі 2 проекту, що розпочався навесні 2012 року, Західноукраїнський ресурсний центр також впроваджує компонент щодо роботи з громадами.

Деякі заплановані показники ефективності у Фазі 1 проекту не вдалося оцінити в ході фінальної оцінки. До таких показників відносяться зростання рівня знань членів ініціативних груп (ІГ) внаслідок участі у тренінгах та відсоток членів ІГ, охоплених консультуванням протягом проекту. Причиною цього є відсутність методології здійснення моніторингу досягнень та відповідно базових значень даних показників.

Більш перспективними для розвитку показали себе проекти соціального спрямування, адже громада не має достатньо мотивації та ресурсів для розвитку бізнес-напрямків. Найбільш вдалим соціальним проектом є створення дитячого садочка. Цей проект можна рекомендувати як перспективний для громад з великою кількістю дітей. Успіх проекту забезпечується створенням додаткових робочих місць, що є актуальним з огляду на актуальність проблеми торгівлі людьми та трудової міграції, а також його сталістю та життєздатністю через можливість переведення на місцеве фінансування.

Фаза 2 акцентує саме на навчанні, орієнтованому на результат, на основі попередньо отриманого досвіду. Наприкінці проведення навчальних курсів у громадах повинен бути сформований колектив, який здатен формулювати соціально економічні ініціативи та координувати їх виконання.

Програма ресоціалізації українських трудових мігрантів

 Тип ініціативи: Програмна підтримка

Фінансування: Французьке Бюро по імміграції та інтеграції (OFII)

Період проекту: щорічно.

У 2010 році ЗУРЦ розпочав співпрацю з французьким Бюро по імміграції та інтеграції (OFII, французька державна адміністративна установа) в рамках програми допомоги для повернення та ресоціалізації відповідно до французького та європейського законодавства: Закон № 2009-323 від 25 березня 2009 року та Указ № 2009-331 від 25 березня 2009 р.

Програма надає підтримку колишнім українським мігрантам, які згодні повернутися в Україну на добровільній основі. Програма сприяє створенню можливостей для них у сфері економічного розвитку. Окрім прямої допомоги від OFII щодо виїзду із Франції, і налагодження життя в на Батьківщині, додаткові послуги підтримки надаються у країнах повернення мігрантів, включаючи Україну.

Серед численних партнерів OFII в багатьох країнах, ЗУРЦ є тим оператором, що працює в Україні. Організація надає послуги щодо: початкового контакту з добровільними репатріантами, обробки їх документів та отримання дозволу на співпрацю, інформування цих репатріантів про потенційні можливості програми в Україні, а також спільної розробки техніко-економічних обґрунтувань та малих економічних проектів, які періодично розглядаються Комісією програми. Окрім цього, ЗУРЦ забезпечує спостереження і підтримку окремих затверджених Комісією економічних проектів, грантів, а також необхідні процедури закупівлі. Цикл супроводу триває в цілому близько 1,5 років для кожного репатріантів.