Фонд розвитку ГО «Західноукраїнський ресурсний центр» спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України, за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, запрошують зареєстровані українські неурядові організації (НУО), що діють на території Закарпатської, Івано-Франківської, а також які перебувають під контролем української влади Донецької та Луганської областей, подати заявки на конкурс з відбору партнерських організацій для участі у проекті “Програма екологічних громадських ініціатив для Сходу та Заходу України”.

Мета проекту: Підтримати 14 громадських ініціатив ініційованих місцевими громадськими організаціями і спрямованих на вирішення екологічних проблем на *об’єктах природо-охоронного / природо-заповідного фонду у чотирьох областях України (*природні та біосферні заповідники, національні та регіональні ландшафтні природні парки, заповідні урочища, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва та інші.).

Територія реалізації проекту

Територія Закарпатської, Івано-Франківської областей, а також Донецької та Луганської областей, що перебувають під контролем української влади.

Хто може брати участь у конкурсі?

Неурядові організації (НУО), які

 • мають досвід реалізації проектів у цільових областях
 • працюють у громадах, що межують або мають на своїй території об’єкти природо-охоронного / природо-заповідного фонду
 • мають досвід у вирішенні проблемних питань в екологічній сфері

Тематика проекту

Основною проблемою, на вирішення якої спрямований наш проект є низький рівень залучення громадськості до захисту та збереження об’єктів природо-охоронного фонду цільових областей проекту.

Для покращення ситуації у цій галузі ми плануємо залучити місцеві громадські організації, які ініціюють та разом з місцевими громадами впровадять принаймні 14 ініціатив спрямованих на збереження об’єктів природо-охоронного / заповідного фонду на території цільових областей проекту.

Проект орієнтований на громади, які межують, або мають на своїй території об’єкти природо-охоронного чи заповідного фонду. На території даних об’єктів існує безліч проблем, кількість яких з кожним роком множиться. Серед таких проблем можна назвати: стихійні сміттєзвалища; відсутність облаштованих туристичних зон і джерел води; занедбання місцевих пам’яток природи; місцеві екологічні лиха; знищення рідкісних рослин та дерев; низька активність громад; та інші.

Очікується, що 14 НУО, які будуть відібрані в результаті відкритого конкурсу, отримають фінансову підтримку реалізації операційних планів та підтримку у впровадженні місцевих громадських ініціатив спрямованих на вирішення екологічних проблем на об’єктах природо-охоронного / природо-заповідного фонду у чотирьох областях України.

Фінансова підтримка в рамках проекту

В рамках проекту планується надання фінансової підтримки 14 відібраним НУО в сумі, що не перевищує 90 000 грн. Відповідно з відібраними на конкурсі НУО будуть підписані грантові контракти шляхом стандартної грантової процедури та вимог стосовно відповідності діяльності поставленим цілям та завданням, часовим рамкам, фінансовій дисципліні та звітності.

Що фінансується у рамках реалізації мікро-проектів:

 • операційні витрати, пов’язані із впровадженням заходів
 • друк матеріалів
 • обладнання, техніка та матеріали (не для обслуговування офісу НУО)

Що НЕ фінансується у рамках реалізації мікро-проектів:

 • заробітна плата, гонорари,
 • розробка документації, витрати на дослідження,
 • оплату комунальних послуг,
 • оплату послуг зв’язку, інтернет, транспортних витрат.

У випадку позитивного рішення про відбір організації, конкурсна комісія залишає за собою право пропонувати НУО змінити чи уточнити статті бюджету мікро-проектів до підписання офіційної угоди з НУО.

Разом з тим, фінансовий та нефінансовий внесок з джерел НУО може бути перевагою при оцінці конкурсної пропозиції.

Комісія оголосить про своє остаточне рішення та затвердження чотирнадцятьом НУО – партнерам проекту офіційним повідомленням.

Для участі у конкурсі заявники повинні надіслати наступні документи:

 1. Оригінал та скановану версію аплікаційної форми згідно затвердженої форми (сканована версія заявки повинна містити ту ж саму інформацію, що й оригінал, в т. ч. підпис та печатку). У разі розбіжності між інформацією в оригіналі та електронній версії, до уваги береться оригінал.
 2. Копія Витягу з єдиного державного реєстру неприбуткових організацій.
 3. Копія довідки про взяття на облік платника податків.
 4. Копія Статуту організації.
 5. Резюме керівника організації та ключових виконавців.
 6. Лист підтримки від установи природо-заповідного фонду, яка функціонує на території, де планується реалізація мікро-проекту.
 7. Будь-яка інформація, що свідчить про проведені Вашою організацією заходи та реалізовані проекти (інформаційні матеріали, посилання на Інтернет ресурси тощо).

Як подавати заявки на участь в конкурсі?

Заявки подаються виключно в електронному форматі. Максимальний обсяг – 9 мВ (в іншому випадку – листи повертатимуться).

В темі листа слід вказати “Конкурс на участь у проекті “Програма екологічних громадських ініціатив”.

Електронна версія заявки, бюджету та додатків (заявка - ПДФ формат з підписом і печаткою НУО, бюджет - формат Excel, додатки та листи підтримки - ПДФ формат із відповідними візами) повинна бути надіслана на електронну адресу office@zurc.org  з копією на ihor.nazar@zurc.org   - до 17:00 год. 13 травня 2018 року (неділя).

Заявки, що отримані на скриньку ЗУРЦ пізніше цього терміну, до розгляду не приймаються.

ЗУРЦ залишає за собою право приймати або відхиляти проектні заявки, а також анулювати процес відбору й відхиляти всі проектні заявки в будь-який час до підписання Угоди. При цьому ЗУРЦ не несе жодних зобов’язань перед організаціями.

У разі позитивного рішення комісії про відбір пропозиції НУО для фінансування, ЗУРЦ може просити від НУО повний пакет оригінальних документів (заявка, бюджет та додатки) з відповідними підписами і печатками.

До розгляду НЕ приймаються заявки у разі, якщо:

 • заявки надіслані пізніше кінцевого терміну;
 • заявник не має статусу юридичної особи;
 • організація-заявник знаходиться поза межами цільових регіонів, тобто території Закарпатської і Івано-Франківської областей, території Луганської та Донецької областей що перебувають під контролем української влади;
 • заявник є релігійною громадою або політичною партією;
 • відсутні відповіді на будь-який пункт заявки;
 • відсутні додатки до заявки.

Процедура відбору учасників:

На першому етапі розгляду, у перші дні після проходження кінцевого терміну подання заявок, здійснюється перегляд поданих анкет щодо їх відповідності технічним вимогам.

На другому етапі проводиться засідання експертної комісії, на якому буде ухвалено остаточне рішення про визначення 14 НУО - учасників проекту, а також  трьох – п’яти резервних НУО, які зможуть замінити когось у випадку непередбачених обставин чи недобросовісного виконання зобов’язань.

Про результати конкурсу його учасників буде повідомлено електронним листом на адресу, яку вони вкажуть в аплікаційній формі до 30 травня 2018 року.

У разі виникнення питань щодо складання заявки, надсилайте їх на електронну адресу office@zurc.org з копією на ihor.nazar@zurc.org до 10 травня 2018 року (Контактна особа – керівник проекту Ігор Назар, 067 909 89 18). Після вказаного терміну запитання не приймаються. Всі відповіді будуть розміщені на сайті www.zurc.org до 10 травня 2018 року.

УВАГА! КОНСУЛЬТАЦІЇ В ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ НЕ НАДАЮТЬСЯ!

Детальна інформація, критерії оцінки та аплікаційна форма, бюджет ініціативи у додатках до цього оголошення.