Діючі проекти

Діючі проекти

 

Проект «Громадський пояс Донбасу»

Тривалість проекту:  2016 - 2018 рр.

Фінансування: Європейський Союз

Партнери проекту:  Центр Громадської адвокатури, Товариство Лева

Метою проекту є посилити роль громадянського суспільства у сприянні проведення демократичних реформ на території Донецької та Луганської областей через розвиток та зміцнення організаційного потенціалу  семи місцевих громадських організацій у Донецькій та Луганській областях, створити Ресурсний центр підтримки громадських ініціатив на основі цільових НУО, створити Коаліцію НУО «Громадський пояс Донбасу», використати досвід проекту на Східноукраїнському форумі громадських ініціатив.

 

Діяльність в рамках програми DOBRE у Тернопільській області

DOBRE має дві основних цілі: (1) підтримка доброї практики місцевого самоврядування в ОТГ; та (2) допомога громадянам та громадянському суспільству в конструктивній взаємодії з органами врядування та формуванні вимог щодо прозорості та послуг.

ЗУРЦ є регіональним партнером DOBRE у Тернопільській області й працює в рамках компоненту активізації громад, зокрема у сфері впровадження механізмів забезпечення участі громадян в прийнятті рішень та інших аспектах функціонування ОТГ.

 

Львівський регіональний ресурсний центр для органів cамоорганізації населення

Проект передбачає започаткування роботи та підтримку системної діяльності ресурсного центру для органів самоорганізації населення у Львівській області, що має на меті застосування комплексу заходів та допомоги у підтримці та покращенні роботи органів самоорганізації населення.

Короткострокові результати:

  1. Поширено інформацію про роботу Львівського ресурсного центру серед органів місцевого самоврядування та існуючих органів самоорганізації населення.
  2. На базі сайту ЗУРЦ створено та здійснюється підтримка веб-сторінки Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення.
  3. Здійснено навчання та посилено навички 20 представників органів самоорганізації населення та громад щодо організації поточної діяльності ОСН та ефективності роботи.
  4. Проведено навчання та посилено можливості 20 представників громад, органів самоорганізації населення щодо економічного розвитку громад.
  5. Підготовлено та поширено 500 примірників порадника для органів самоорганізації населення.
  6. Здійснено збір та поширення історій успіху діяльності органів самоорганізації населення в області.
  7. Налагоджено ефективну роботу Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення. Надається юридична, методична, інформаційна та консультативна підтримки діяльності ОСН.

Довгострокові результати:

  1. Посилено спроможність органів самоорганізації населення в ефективній організації власної  діяльності, участі у вирішенні питань місцевого значення.
  2. Покращився добробут громад, в яких працюють ОСН, що отримали послуги від Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення

Програма «Економічний розвиток  громад»

Тип ініціативи:  Програмна підтримка

Фінансування: з різних джерел

У рамках програмної підтримки, наданої Фондом Ч. Ст. Мотта, ЗУРЦ  запроваджує ефективний інструмент у роботі з громадами, а саме створення модельних соціальних проектів та підприємств на основі успішних ініціативних громад та малих проектів місцевого рівня. При цьому передбачена триступенева підтримка, де з-поміж 8-10 початкових учасників конкурсу переможцями третього етапу стане 1-2 організації. Грантовий супровід у рамках програми „Економічний розвиток громад” включає навчання та консультаційну підтримку місцевих громад та місцевих НДО, підтримку на місцях щодо здійснення невеликих проектів, а також допомогу щодо фінансового звітування. Ми вважаємо, що малі Стартові гранти важливі в якості відправної точки для багатьох сільських громад зі значним потенціалом для розвитку. Для подальших ініціатив передбачена програма Грантів з розвитку, задля фінансування проектів у логічному розвитку малих ініціатив, із застосуванням комплексного підходу, а також принципів кооперації, енергозбереження, екологічного балансу та розвитку людського потенціалу.

Пріоритетами програми грантів є економічний напрямок місцевої кооперації: створення систем кооперативної взаємодії на селі, у яку залучаються члени громади і яка допомагає підвищенню рівня життя кожного члена кооперативу.