Діючі проекти

Діючі проекти

ЗУРЦ працює в рамках контракту з The World Bank Group на здійснення моніторингу державних закупівель в рамках проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" у Львівській та Закарпатській областях. Тривалість контракту: 13.02.2017 по 30.06.2017

Проект «Громадський пояс Донбасу»

Тривалість проекту:  2016 - 2018 рр.

Фінансування: Європейський Союз

 

Діяльність в рамках програми DOBRE у Тернопільській області

 

Львівський регіональний ресурсний центр для органів cамоорганізації населення

Проект передбачає започаткування роботи та підтримку системної діяльності ресурсного центру для органів самоорганізації населення у Львівській області, що має на меті застосування комплексу заходів та допомоги у підтримці та покращенні роботи органів самоорганізації населення.

Короткострокові результати:

  1. Поширено інформацію про роботу Львівського ресурсного центру серед органів місцевого самоврядування та існуючих органів самоорганізації населення.
  2. На базі сайту ЗУРЦ створено та здійснюється підтримка веб-сторінки Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення.
  3. Здійснено навчання та посилено навички 20 представників органів самоорганізації населення та громад щодо організації поточної діяльності ОСН та ефективності роботи.
  4. Проведено навчання та посилено можливості 20 представників громад, органів самоорганізації населення щодо економічного розвитку громад.
  5. Підготовлено та поширено 500 примірників порадника для органів самоорганізації населення.
  6. Здійснено збір та поширення історій успіху діяльності органів самоорганізації населення в області.
  7. Налагоджено ефективну роботу Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення. Надається юридична, методична, інформаційна та консультативна підтримки діяльності ОСН.

Довгострокові результати:

  1. Посилено спроможність органів самоорганізації населення в ефективній організації власної  діяльності, участі у вирішенні питань місцевого значення.
  2. Покращився добробут громад, в яких працюють ОСН, що отримали послуги від Львівського ресурсного центру для органів самоорганізації населення

Програма «Економічний розвиток  громад»

Тип ініціативи:  Програмна підтримка

Фінансування: з різних джерел

У рамках програмної підтримки, наданої Фондом Ч. Ст. Мотта, ЗУРЦ  запроваджує ефективний інструмент у роботі з громадами, а саме створення модельних соціальних проектів та підприємств на основі успішних ініціативних громад та малих проектів місцевого рівня. При цьому передбачена триступенева підтримка, де з-поміж 8-10 початкових учасників конкурсу переможцями третього етапу стане 1-2 організації. Грантовий супровід у рамках програми „Економічний розвиток громад” включає навчання та консультаційну підтримку місцевих громад та місцевих НДО, підтримку на місцях щодо здійснення невеликих проектів, а також допомогу щодо фінансового звітування. Ми вважаємо, що малі Стартові гранти важливі в якості відправної точки для багатьох сільських громад зі значним потенціалом для розвитку. Для подальших ініціатив передбачена програма Грантів з розвитку, задля фінансування проектів у логічному розвитку малих ініціатив, із застосуванням комплексного підходу, а також принципів кооперації, енергозбереження, екологічного балансу та розвитку людського потенціалу.

Пріоритетами програми грантів є економічний напрямок місцевої кооперації: створення систем кооперативної взаємодії на селі, у яку залучаються члени громади і яка допомагає підвищенню рівня життя кожного члена кооперативу.