Організації, які беруть участь у проекті “Громадський пояс Донбасу”, що реалізовується Західноукраїнським ресурсним центром (надалі ЗУРЦ) у партнерстві із Центром Громадської Адвокатури та Товариством Лева за фінансової підтримки Європейського Союзу, та створили на своїй базі ресурсні центри підтримки громадських ініціатив,  запрошуються до подання проектних пропозицій, спрямованих на впровадження місцевих громадських ініціатив.

В рамках проекту планується надання фінансової підтримки семи організаціям, які створили на своїй базі ресурсні центри підтримки громадських ініціатив, а саме:

 • Громадська організація "Асоціація "Відродження та розвиток",   м. Бахмут, Донецька область,
 • Громадська організація "Агентство підтримки місцевих ініціатив", м. Маріуполь, Донецька область,
 • Громадська організація "Нова Дружківка", м. Дружківка, Донецька область,
 • Громадська організація "Точка доступу", м. Краматорськ, Донецька область,
 • Кризовий медіа-центр "Сіверський Донець", м. Сєвєродонецьк, Луганська область,
 • Громадська організація "Центр спільного розвитку "Дієва громада",             м. Старобільськ, Луганська область,
 • Громадська організація "Наша громада", м. Кремінна, Луганська область.

Фінансова підтримка організаціям-партнерам, які на своїй базі створили ресурсні центри підтримки громадських ініціатив, надається з метою забезпечити підтримку іншим НУО та громадським ініціативам, а також сприяти просуванню демократичних реформ на місцевому рівні.

Розмір фінансової підтримки

Середня сума фінансової підтримки для впровадження місцевих громадських ініціатив становить до 15 000 Євро на кожний ресурсний центр.

Часові рамки

Проекти, спрямовані на підтримку місцевих громадських ініціатив, мають бути реалізовані в період з 01 жовтня 2017 року до 30 квітня 2018 року.  

Як подавати проектні пропозиції?

Організації-партнери складають проектну пропозицію відповідно до встановленої форми (Додаток 1) та бюджет (Додаток 2), які необхідно надіслати на електронну адресу DonbasCivicBelt@zurc.org до 08 вересня 2017 року до 17:00 год. В темі листа слід вказати Проект підтримки місцевих громадських ініціатив”.

Обов’язкові умови отримання фінансової підтримки:

 • Наявний стратегічний план на 3 роки та відповідність проектних пропозицій стратегічним пріоритетам,
 • Підтримка принаймні трьох громадських ініціатив, метою яких є підвищення ефективності місцевих органів влади, мобілізація громади та всебічний соціально-економічний розвиток,
 • Доступні конкретні, чіткі та вимірювані результати в кінці проекту,
 • Покращення ефективності діяльності принаймні трьох різних органів місцевої влади,
 • Мобілізація принаймні 150 осіб з числа місцевого населення, включаючи 30% ВПО, які будуть брати участь у діяльності проекту,
 • Відповідність цілей та завдань проекту цінностям та завданням коаліції Громадський пояс Донбасу, як заявлено у коаліційній угоді,
 • Співпраця та координування діяльності проекту з діяльністю інших проектів Коаліції НУО Громадський пояс Донбасу,
 • Відповідність цілей та завдань проекту програмі Громадянського суспільства України 2015,
 • Відповідність бюджету визначеним завданням,
 • Організації-партнери повинні забезпечити співфінансування на впровадження місцевих громадських ініціатив у грошовій формі у розмірі не менше 10% від обсягу співфінансування,
 • Наявність гарантійних листів від кожного органу місцевої влади, якого буде стосуватися реалізація місцевої громадської ініціативи. Кількість листів має відповідати кількості запланованих ініціатив.

Фінансова підтримка надається, але не обмежується, на впровадження наступних громадських ініціатив:

 • покращення якості адміністративних послуг,
 • залучення громадян до процесу прийняття рішень на місцевому рівні,
 • розробка та реалізація місцевих програм,
 • мобілізація громади з метою вирішення конкретних питань соціального плану та житлово-комунальних послуг,
 • більш ефективна інтеграція ВПО (внутрішньо переміщених осіб) у місцеві громади тощо. 

Механізм отримання фінансової підтримки

Після затвердження проектних пропозицій між цільовими НУО та ЗУРЦ буде підписано грантовий контракт про фінансову підтримку, що надається ресурсним центрам, створеним на базі відібраних НУО з реалізації місцевих громадських ініціатив шляхом стандартної грантової процедури та вимог стосовно відповідності діяльності поставленим цілям та завданням, часовим рамкам, фінансовій дисципліні та звітності.

Особливі умови

 • В рамках проектів можна здійснювати прямі закупівлі товарів/послуг. УВАГА! РЕГРАНТІНГ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ!
 • Гонорари виконавців проекту та адміністративні витрати не повинні перевищувати 25% від загальної суми бюджету. У разі необхідності дозволяється між статтями бюджету самостійно перерозподіляти витрати, що становлять 10% від загальної суми бюджету.
 • Перерозподіл витрат, що становлять більше, ніж 10% від загальної суми бюджету необхідно узгоджувати з керівництвом проекту “Громадський пояс Донбасу”.

Оцінка проектних пропозицій

Під час оцінки проектних пропозицій основна увага буде приділятися:

 • дотриманню внутрішньої логіки, тобто, заходи проекту повинні бути логічно взаємопов’язані,
 • відповідності діяльності до затвердженого плану стратегічного розвитку,
 • доцільності використання коштів.

Керівництво проекту “Громадський пояс Донбасу” розглядатиме заявки і, у разі потреби, вноситиме зміни за згодою апліканта.

Експертний супровід проектів

Під час впровадження місцевих громадських ініціатив експерти ЗУРЦу надаватимуть експертну та консультаційну підтримку ресурсним центрам.